Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |
Header

Hvem er vi?

Her kan du møde medlemmerne af Patient- og pårørenderådet for Akutsygehuset i Kolding

 

Medlem af PPR i Kolding

 

Aase Gilling - Formand
(pårørende)

Jeg bor i Kolding, er 69 år og gift med Stig.
Sammen har vi to børn, to svigerbørn og otte børnebørn.
Mine bedste timer er sammen med familie og venner, daglige gåture i naturen med hunden, læsning af en god bog, Patient og Pårørende Rådet Sygehus Lillebælt,  slægtsforskning, Folkeuniversitetet, koncerter, teater, biograf, meditation og lidt yoga.
Jeg er pårørende men i Patient- og Pårørenderådet arbejder vi for alle patienter og pårørende på hele sygehuset. Ud over Patient- og Pårørenderådet i Kolding, sidder jeg i Sygehus Lillebælts strategiråd og i brugerpanelet og advicery board for Center for Patientkommunikation.

Jeg er indtrådt i rådet december 2016.

Mine særlige fokusområder

Pårørende
Pårørende er af stor betydning for en patients liv, helbred og livskvalitet, men prisen kan være høj for den pårørende. For nogen kan arbejdsmængden og ansvaret være så stort, at den pårørende selv bliver syg.  Der skal meget mere fokus på at hjælpe de pårørende, så én patient ikke bliver til to patienter. Det gælder ikke mindst udenfor sygehuset, når patienten er i eget hjem.

Medicin
Har man mange diagnoser og kontakt med mange læger, kan den totale mængde medicin blive stor – også nogle gange for stor. Patienter og pårørende kan miste overblikket over de mange forskellige præparater med risiko for fejl og bivirkninger. Det er vigtigt, der skabes et større samlet overblik over hvor meget medicin, den enkelte patient får og en kritisk tilgang til, om antallet af produkter kan reduceres.
Min uddannelse som farmaceut er gavnlig i dette arbejde.

Kommunikation
Det er alfa og omega, at der er en god og forståelig kommunikation mellem patient/pårørende og læger/sygeplejersker. Jo mere, vi som patienter og pårørende ved og forstår, desto mere sikre føler vi os til at tage ansvar for medicinering og egenomsorg.  Det er specielt vigtigt, at de pårørende inddrages. De ved så meget, og vil så gerne dele deres viden med læger/sygeplejersker. Hermed får behandlerne vigtig viden til deres behandlinger og forståelse af patienten.  Aktiv inddragelse af den pårørende er vigtig både for patienten og for den pårørende.

 

 

 

 

 

Fotografen
er på vej.

 

                                               

Henrik Kjær Rønnenkamp Jakobsen
(pårørende)
 

Jeg er 29 år og bor i Odense med min kæreste, Marieke. Jeg er oprindeligt fra Kolding, men har aldrig rigtigt forladt byen, idet min familie og størstedelen af min vennekreds fortsat er bosiddende her.
Jeg er pårørendemedlem i Patient- og Pårørenderådet på Kolding Akutsygehus, men har som størstedelen af rådet også et fokus på at forbedre forholdene for både patienter og sygehusets personale.
Jeg er indtrådt i rådet i oktober 2018, og sidder også i Sygehus Lillebælts forskningsråd.
 

Mine særlige fokusområder
 

Kommunikation
Mine erfaringer fortæller mig, at kommunikationen mellem patient/pårørende og læge/sygeplejersker kan være enten mangelfuld, forskelligrettet eller for sparsom. Det kan skabe utryghed og kræver derfor en særlig opmærksomhed.


Patientomsorg og medicinering
Patienten bør ses som individuel. Flere diagnoser kræver ofte flere behandlinger og mere medicin, og det bør betragtes i et helhedsperspektiv.
 

Personalets arbejdsforhold
Jeg er særligt optaget af, at personalet skal have de rette og nødvendige arbejdsforhold i en tid, hvor sygehusvæsenet er under tiltagende pres. En forudsætning for en god behandling af patienter og pårørende er, at personalet har de bedste betingelser for at udføre deres arbejde.

 

Medlem af PPR i Kolding

Inge Skovgaard
(patient)
 

Jeg er 51 år og bor i Kolding, er gift og har en voksen søn. 
Jeg er patient med en kronisk sygdom, og kommer regelmæssigt på Kolding Sygehus.


Jeg er indtrådt i Patient- og Pårørenderådet i april 2018.

Mine særlige fokusområder
Mine interesser går primært på patientforhold: kommunikation mellem læge og patient, ventetider mv.

 

Medlem af PPR i Kolding

Jonas Lykke Martinet
(påørende)
 

Jeg bor i Vejle, er 28 år og gift med Cecilia.
Sammen har vi to børn i førskolealderen.

Jeg læser på Århus Universitet og er næsten færdig med min kandidat i Historievidenskab.

 

Medlem af patient- og pårørenderådet siden december 2018.

Mine særlige fokusområder

Pårørende
Relationer er vigtige for alle mennesker og særligt i forbindelse med sygdom. Jeg mener, det er vigtigt, at der er et godt sammenspil mellem personale, patient og de pårørende for at gøre oplevelsen af et sygdomsforløb bedst mulig. Pårørende kan være en støtte og en ressource, som samtidig skal passes på og bakkes op om.
 
Faciliteter
Mange mennesker befinder sig i kortere eller længere tid på sygehuset, og det kan være udfordrende ikke at være i sit eget hjem. Derfor tror jeg, at det har stor betydning, hvordan sygehuset er indrettet. Der skal selvfølgelig være de rette sundhedsrelaterede faciliteter, men jeg tror også, det er vigtigt, at der er gode muligheder for, at patienter og pårørende - børn som voksne - oplever en hverdag, der rækker ud over det rent sundhedsfaglige, og kan være med til at give livskvalitet under et sygehusophold. 

 

Portræt Mette Fogh Skouboe, medlem af patient- og pårørenderådet, Kolding Sygehus 

Mette Fogh Skouboe
 (patient)

 

Jeg er Mette Fogh Skouboe, jeg er 58 år gammel, og jeg er kræft- og nyrepatient.


Jeg har min gang på Kolding Sygehus og Vejle Sygehus som patient, og jeg var pårørende til min mor, som ad flere omgange var indlagt på Kolding Sygehus, inden hun døde i efteråret 2019.

Indtrådt i Patient- og Pårørenderådet i i Kolding i august 2019.

Mine særlige fokusområder
Det er vigtigt for mig at gøre en forskel – både for mine medpatienter og for andre pårørende.

Jeg brænder for det gode samarbejde mellem patienter/pårørende og de fagprofessionelle, og gensidig respekt og dialog er for mig de vigtigste nøgleord.
Jeg er meget optaget af Fælles Beslutningstagning, som sikrer, at jeg som patient er medansvarlig for behandlingen
af de sygdomme, jeg har.

Udover at være medlem af Patient- og Pårørenderådene på Kolding og Vejle Sygehuse, er jeg medlem af
Klinisk Etisk Udvalg på Kolding Sygehus, og styregruppen for Komplementær Alternativ Behandling i Onkologien på Vejle Sygehus
 

 

Medlem af PPR i Kolding

 

Mogens Pedersen
(patient)

Jeg er 73 år, pensionist og samboende med Lotte. Jeg er uddannet maskinmester og har arbejdet som teknisk sælger i mange år.
I min fritid dyrker jeg roning og har vundet både Masters og World Masters, ligesom jeg igennem mange år har været formand og træner i roklubben.
Jeg har 3 voksne børn og 4 børnebørn.
Jeg er patient med en del sygdomme. Det har givet mig indblik i, hvor forskelligt sygehusene og afdelingerne arbejder.

Jeg er indtrådt i rådet i september 2016.

Mine særlige fokusområder
Mit fokus er på at skabe et godt og sammenhængende forløb for patienten, med en god og effektiv kommunikation omkring afdelingen, mødetider osv.

Også medicin og samarbejdet omkring udskrivelsen har min særlige interesse.

 

Medlem af PPR i Kolding

 

Tage Brinch
(patient)
 

Jeg bor i Vejle, er 68 år og gift med Jane.
Sammen har vi et barn og 5 børnebørn, men også venner har en stor betydning, ligesom vi lige har fået familien udvidet med en lille hundehvalp. Når vejret bliver godt er det campinglivet, der trækker.
 

Jeg har været diabetespatient siden 1969, og blev nyretransplanteret for 15 år siden. Dette har betydet, at jeg har stiftet bekendskab med flere forskellige sygehuse og deres måde at arbejde på, samt mange forskellige behandlingsformer.

Jeg har været medlem af rådet siden sensommeren 2016.
 

Mine særlige fokusområder
Jeg interesserer mig for patienternes ve og vel, samt det tætte samarbejde mellem patient og plejepersonale på sygehuset. Ligesom jeg er meget opmærksom på de pårørende i patientens hverdag.

Jeg har i en årrække arbejdet aktivt i bestyrelsen i nyreforeningens afdeling kreds Sydøstjylland.
Jeg er meget opmærksom på dialog og kommunikation i det tætte samarbejde mellem fagpersonale, pårørende og patient, samt nødvendigheden af at patienten selv tager ansvar for, og medvirker i egen behandling.

 

Anne Daugaard Thuesen

Anne Daugaard Thuesen
(repræsentant for sygehuset)
 

Jeg er ansat som afdelingslæge på Medicinske Sygdomme på Kolding Sygehus, hvor jeg blev fastansat efter færdiggørelse af min speciallægeuddannelse i nyremedicinske sygdomme i august 2017. 
Jeg har deltaget i Sygehus Lillebælts talentkursus i ledelse – retning, følgeskab og relationer i 2018. 
Har beskæftiget mig en del med forskning og forsvarede min ph.d. i november 2015. 

Jeg er 40 år, bor på landet med min mand Michael og vores 2 børn på  8 og 11 år.
En del af min fritid går med mountainbiketure, og resten af tiden bruges med familien.

Indtrådt i patient og pårørende rådet i januar 2019.

Mine særlige fokusområder

Pårørende

Jeg synes, det er rigtig vigtigt, at vi inddrager de pårørende i behandlingen af deres nære familiemedlemmer. Specielt de ældre, som har svært ved selv at træffe en beslutning. Vi står jo tit i den situation, hvor det kan være vigtigt at få taget hånd omkring livets afslutning. Det er vigtigt, at vi får skabt tid og rum til dette, hvilket kan være svært i en travl klinisk hverdag. Derfor skal der være et vedvarende fokus på dette område.

Kommunikation
Kommunikation er utrolig vigtig. Det er en livlang proces.
Vi som fagfolk kan hele tiden blive bedre til dette. Vi skal lære af  hinanden som fagfolk, men også af patienterne, fordi 
fejl tit opstår, fordi kommunikationen ikke har været klar for patienten. Her kan man igen sige, at ved inddragelse også af de pårørende, kan det formentlig også hjælpe til at mindske kommunikationsbrister.

Medicin 
I vores dagligdag som læger skal vi hele tiden være opmærksomme på, om medicinen er nødvendig, og om den opvejer de bivirkninger, der eventuelt kan være. Jeg finder det vigtigt, at vi i vores dagligdag bevarer fokus på denne problematik.

 

Oversygeplejerske Hanne Andersen

Hanne Andersen
(repræsentant for sygehuset)


Jeg er oversygeplejerske i Akut afdelingen og Medicinske Sygdomme på Kolding Sygehus.
Jeg har været ansat på Sygehus Lillebælt siden 1990 i flere forskellige afdelinger og funktioner. Som oversygeplejerske startede jeg i 2011 i Medicinsk afdeling i Fredericia. I 2013 fik jeg medicinsk afdeling med i Kolding og de to afdelinger flyttede sammen og fusionerede i efteråret 2016. I sommeren 2015 blev jeg også oversygeplejerske i Akutafdelingen. To skønne afdelinger som jeg til stadighed brænder for at gøre bedre for patienter og pårørende samt for vores medarbejdere.

Jeg er 52 år, gift og har tre børn samt et barnebarn. Når jeg holder fri nyder jeg at læse, strikke, være i haven og hygge mig sammen med min familie og venner. Dertil er frisk luft i naturen med gå- og løbeture samt en tur på racercyklen vigtigt for mig.

Jeg har været medlem af patient- og pårørende rådet siden opstarten juni 2016.

Mine særlige fokusområder

Sammenhængende patientforløb

Som leder af både en akutafdeling og en medicinsk afdeling, er det i stort set alle situationer og i alle livets faser, jeg ser patienten. Jeg har derfor et meget stort fokus på det sammenhængende forløb. Både for det akutte, som for det planlagte ambulante forløb. Det er vigtigt for mig at være med til at sikre, at overgangene mellem sygehus, kommune og praktiserende læge bliver så godt og sikkert for patient og pårørende, som overhovedet muligt. For at opnå det, er jeg meget gerne i dialog med såvel ambulanceberedskab, flextrafik som praktiserende læger, samt kommunernes hjemmesygepleje, akutteams og visitationer. Der er allerede gjort meget, men der er fortsat mange indsatser, som kan forbedres, ikke mindst dialogen med patient og pårørende om deres behov.
Patienterne skal kun være på sygehuset, når det er det rette sted for dem. Alt det, vi kan forebygge med information og vejledning, og alt det vi skal hjælpe patienten med selv at kunne tage ansvar for, er lige så vigtige indsatsområder i den sammenhæng.

Kompetenceudvikling af medarbejderne – rette kompetencer til rette patient
Jeg er meget optaget af at kompetenceudvikle mine medarbejdere, og arbejder meget systematisk med det. Lige fra opstart af den nyuddannede, som ansættes i afdelingen, og til at udvikle og understøtte den erfarne medarbejder. Alt sammen for at sikre, at medarbejderne er trænede og har de rette kompetencer til de opgaver, som hverdagen kræver i mødet med patient og pårørende. Det kan både være behandlings- og plejekompetencer, som kompetencer i kommunikation og formidling mv.

Familiesygepleje – patienten og dennes pårørende
Interessen for teorien bag familiesygepleje er vokset gennem de sidste par år, og snart skal det implementeres på forskellig vis i mine afdelinger. Familiesygeplejen er for mig væsentlig, da den giver medarbejderne redskaber til at afdække, hvem der er patientens pårørende, og hvad deres samlede ressourcer, behov og muligheder er i det sygdomsforløb, som patienten aktuelt og måske livslangt har.

Niche fokusområde
Mulighederne i det elektroniske møde med patienter og pårørende har er et enormt udviklingspotentiale, som jeg gerne ser, vi er en del af, hvor det giver mening og er trygt for patient og pårørende.

 

 

Pica Ann Blackburn Andersen
Pica Andersen

(repræsentant for sygehusest)

Jeg er ledende overradiograf på Røntgen og Scanning på Kolding sygehus.
Jeg kom til Sygehus Lillebælt i 2007, og blev leder i 2011.
Ud over min lederuddannelse har jeg siden uddannet mig indenfor den Syddanske Forbedringsmodel, og har i den forbindelse været tilknyttet kvalitetsafdelingen som konsulent og underviser. Jeg har altid været meget engageret i forskellige frivillige sammenhænge, blandt andet var jeg formand for de radiografstuderende i Danmark, ungdomsformand for den lokale badmintonklub, bestyrelsesmedlem gennem mine børns børnehave – og skolegang, og andre frivillige poster. Nu målretter jeg min tid til involvering i faglige sammenhænge, hvor jeg er medlem af Sygehus Lillebælts strategiråd og patient – og pårørenderådet, som jeg har været medlem af siden opstarten i juni 2016.

Jeg er 45 år, gift og har 2 børn og 2 hunde. Vi holder alle meget af at slappe af på vores båd, eller i haven, og hverdag går jeg lange ture med vores hunde som giver frisk luft til kroppen og især hovedet.

Mine særlige fokusområder
Respekt

Et lille simpelt ord der kan betyde en stor forskel for den enkelte patient, pårørende og medarbejder. Ordet rummer at vi har en tilgang til hinanden der inkluderer empati og forståelse i alle situationer, så mødet mellem mennesker altid føles værdigt for den enkelte.

Forbedringer
At være en del af sundhedsvæsnet er forbundet med livslang læring. Der er altid noget der kan forbedres og forfines og vi bør aldrig tænke at ”det er godt nok”. Jeg er uendelig stolt af at være en del af Sygehus Lillebælts tilgang til at sætte baren højt og stræbe efter excellence.

Samarbejde
Vi kan ikke lykkedes med vores visioner alene så vi må samarbejde både vertikalt og horisontalt, og inkludere nye teknologier, viden samt prioriteringer fra patienter og pårørende.

 

 

Sidse Petersen

Sidse Petersen
(repræsentant for sygehuset)
 

Oversygeplejerske hos Kvindesygdomme og fødsler samt Organkirurgi på
Kolding Sygehus. Jeg er 46 år og bosiddende i Kolding. 

Medlem af patient- og pårørenderådet siden opstarten i juni 2016.

Mine særlige fokusområder
Jeg interesserer mig generelt for, hvordan vi på sygehuset kan medinddrage både patienter, pårørende og medarbejdere i forløb og forbedringer.

Har et særligt fokus på, hvordan vi kan skærpe profilen for Kolding Sygehus som akutsygehus, så vi kan blive endnu bedre til at varetage alt omkring patienter og pårørende i akutte forløb.

Jeg har desuden en særlig interesse for uddannelse. Både som formand for Uddannelsesrådet på Kolding Sygehus, der sikrer bedst mulig uddannelse for vores sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever. Men også i forhold til kompetenceudvikling hos vores medarbejdere, så vi sikrer, at de til stadighed opretholder et højt fagligt niveau.

Som afdelingsleder af to store afdelinger med mange samarbejdspartnere såvel på sygehuset som uden for sygehuset, er jeg også optaget af, hvordan vi sikrer, at patienter og pårørende oplever bedst mulig kvalitet og tryghed i overgangene mellem afdelinger, sygehuse og primær sektor/kommunen.

 

 

Ledende overlæge børneafdelingen

Thomas Houmann Petersen
 (repræsentant for sygehuset)

 

Jeg er ansat som ledende overlæge på Børne- og ungeafdelingen på Kolding Sygehus. Jeg har været ansat på sygehuset som læge siden 2009 og som overlæge 4 år, før jeg blev ledende overlæge. 

Jeg er 45 år, gift og har 2 drenge på 13 år og 17 år. I fritiden holder jeg meget af at være sammen med familien, og at dyrke motion, særligt i form af løb og håndboldspil. Det er også vigtigt for mig at rejse, så jeg møder nye steder og fremmede kulturer, som kan inspirere til at se tingene fra nye vinkler.

Jeg har været medlem af patient- og pårørenderådet siden år 2018.
 

 

Mine særlige fokusområder

På vores børne- og ungeafdeling kommer børnene og de unge sjældent uden deres forældre. Derfor er pårørendearbejdet helt centralt på afdelingen og for mig som leder. Jeg har derfor særligt fokus på inddragelsen af pårørende som i vores tilfælde ofte er forældre og søskende. Det gør sig gældende både i forhold til patientkontakten og kommunikationen med de enkelte familier, og i lige så høj grad i forhold til udviklingsprojekter på afdelingen og på sygehuset generelt.


Når vi foretager ændringer på afdelingen, er det meget vigtigt for os, at børnene, de unge og vores familier bliver medinddraget. Det gælder både i forhold til indretning af afdelingen, arbejdsgange og behandlingen.

Vi har på afdelingen særligt fokus på tværfaglighed, så vi sikrer, at alle relevante parter er involveret i behandlingen. Det gælder blandt andet læger, sygeplejersker, psykolog, socialrådgiver, skolelærer og pædagoger, som alle er tilknyttet afdelingen.

I et større perspektiv er jeg optaget af, at vi arbejder med Sygehus Lillebælt som Børne- og ungevenligt sygehus. Det betyder, at vi sikrer, at vi har de rigtige kompetencer, den rigtige indretning og den rigtige tilgang til børn og unge alle de steder på sygehuset, hvor der kommer børn og unge.

 

http://patienternessygehus.dk/ kan du finde små film, hvor nuværende og tidligere medlemmer af patient- og pårørenderådene i Sygehus Lillebælt fortæller deres historie.


Siden er sidst opdateret 07-01-2020.
Kontakt: Organkirurgisk Afdeling K - Svendborg SygehusSygehus Lillebælt | Telefon 76 36 20 00 | Send sikker e-mail til Sygehus Lillebælt