Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |
Header

Referat d. 8. juni

Referat fra møde i Patient- og Pårørenderådet for Patienternes Akutsygehus, Kolding

Tidspunkt:   Torsdag den 8, juni 2017 kl. 13.00 – 15.00

Sted:            Mødelokale Storebælt, Kolding Sygehus

Deltagere:    Patient- og pårørenderådet (”PPR”) for Patienternes Akutsygehus i Kolding:

 • Aase Gilling, pårørende
 • Allan Truelsen, patient
 • Axel Svinth Paraschiv Junker, pårørende (formand)
 • Bettina Schielder Bjerg, patient (næstformand)
 • Bjarne Nielsen (patient)
 • Hanne Andersen, oversygeplejerske, Medicinske sygdomme og Akutafdelingen
 • Helle Adolfsen, sygeplejefaglig direktør
 • Kim Houlind, ledende overlæge, Karkirurgi
 • Lotte Møgelby, oversygeplejerske, Organkirurgi
 • Mogens Pedersen, patient
 • Sidse Petersen, oversygeplejerske, Kvindesygdomme og fødsler
 • Steen Schmidt, ledende overlæge, Ortopædkirurgi
 • Tage Brinch, patient

Afbud:       Ritha Helweg, Pica Andersen

Referat:     Mette Vejstrup Madsen, sekretariat, HR Afdelingen

1.  Velkommen v/formanden

Axel bød velkommen til mødet. Hilsner fra Ritha, der var blevet forhindret.

2. Godkendelse af referat fra mødet den 6. april 2017

Referatet blev godkendt.

3. En sygdomshistorie v/NN

NN er netop blevet far igen efter at have mistet et barn for halvandet år siden. Alt startede godt med ekstra opmærksomhed fra personalets side pga. forhistorien. NN og hustruen blev tilbudt ekstra skanninger, og da hustruen gerne ville føde selv, blev de tilmeldt ’kendt jordemoder-ordning’ og fik lagt en god plan for fødslen, hvor NN’s rolle var beskrevet. Desværre kom intet af det planlagte til at fungere: Den tiltænkte jordemoder blev ikke tilknyttet pga. bemandingsproblemer. NN havde under hele fødslen en fornemmelse af, at jordemoderen ikke helt stolede på ham, og at hun koncentrerede sin fulde indsats om den fødende. NN følte sig tilsidesat og ignoreret. Planen for fødslen blev slet ikke anvendt. NN oplevede en underlig trykkende stemning i rummet, og selv om både han og hustruen havde taget del i flere fødsler, var jordemoderen til stede uafbrudt og uddelegerede ikke det mindste til NN, selv om han både havde kunnet og meget gerne ville hjælpe. Hun ønskede desuden først kun hustruen tillykke med barnet, og NN kunne knap få lov til at holde det, selv om der var procedurer i gang med hustruen efter kejsernit, så det ville have været oplagt.

NN oplevede herudover efter fødslen flere gange en hård tone fra køkken-/rengøringspersonale til gæsterne ved buffeten. De blev skældt ud, når de fx tog mad med forkerte redskaber. NN rundede af:

 • Vil sygehuset gerne have aktive pårørende, så skal de inddrages på en helt anden måde
 • Planen for fødslen havde taget fem møder at udarbejde, hvorfor blev den ikke brugt?

Husk at holde en god tone (køkkenpersonalet), når patienter/pårørende laver fejl ved buffeten

I øvrigt drøftede vi:

 • Det er svært at være pårørende, og man oplever sig sjældent som en ressourceperson. Man føler sig i vejen, bliver talt forbi eller direkte ignoreret. Måske er det ved at ændre sig? (Aase)
 • Alle skal inviteres til en snak efter fødslen. Det er en fejl, NN og hans hustru ikke er blevet det (Sidse)
 • Vi har en stor opgave i at tage godt i mod fædre og andre pårørende, og høre hvad de vil. Fædre har lige så meget på spil som mødre ved en fødsel (Steen, Helle)

4. Måling af patienttilfredshed (fortsættelse fra sidst)

PPR drøftede målinger generelt på baggrund af Helles oplæg på sidste møde. Axel indledte: ’Hvordan bruger vi patienters input, og hvordan evaluerer vi? De/vi ser noget andet, end sygehusets ansatte. Man kunne forestille sig:

 • Et fast team, der udfører stikprøver på hele sygehuset (dag, aften, nat – alle afdelinger). Teamet kan gå aktivt ind på stuer og spørge til tilfredshed
 • Mulighed for mere eller mindre neutrale observatører til fx tjek af adgangsforhold mm.
 • Mulighed for velkomst- og farvelflyers, der indeholder links til elektronisk evalueringsskema

Disse ideer kan have positiv indflydelse på sygehusets evne til at nå målet om flere meget tilfredse borgere i patienttilfredshedsundersøgelserne.

Vi var i øvrigt inde på:

 • Aase har været med i en undersøgelse med 509 respondenter. Hovedkonklusionen var, at patienter og pårørende ønsker helt andre ting, end systemet forestiller sig. Generelt er patienter optaget af at blive talt til og set på som hele mennesker. Fagligheden, som generelt optager personalet mest, er nok forudsat.
 • Kunne der ikke være bedre muligheder for at give feedback til personalet undervejs i stedet for mest efter et forløb? Gerne digitalt også. Så kan man rette op på ting tidligere (Tage, Sidse, Axel)
 • Det er godt at have en pårørende med, for patienten hører ofte kun dele af beskederne (Mogens)
 • Pårørende bør have muligheder for at give feedback som en naturlig del. Desuden skal det være meget mere synligt, hvad sygehuset vil med de pårørende. Det står ingen steder! I den forbindelse skal ’etniske pårørende’ også adresseres (Helle, Aase, Kim)
 • Ingen type af måling kan stå alene – vi har brug for mange forskellige

5. Kommunikation fra, til og om PPR v/kommunikationschef Cathrin Tromborg Bræstrup

Cathrin fortalte om planerne for den nye forside for Sygehus Lillebælts hjemmeside – herunder patient- og pårørenderådene. (Kommunikationsafdelingens oplæg var vedhæftet mødets dagsorden.) Det er svært at finde frem til rådene, hvis man ikke googler sig frem. Det bliver lavet om: Rådene vil få en mere fremtrædende plads, og der skal fyldes flere informationer på om de enkelte medlemmer og deres motivation for at være med. Pårørende skal også fylde mere. Drøftelsen herefter rummede emner som:

 • Formålet med kommunikationsindsatsen vedr. rådet er, at folk – patienter og pårørende - skal vide, at PPR for Akutsygehuset eksisterer. Vi kommer ud til mange men slet ikke til nok. Der er brug for at bevidstgøre
 • PPR har desuden brug for input – vi vil høre de virkelige historier og erfaringer fra folk selv
 • Der er brug for en bred vifte af initiativer, hvor de eksisterende ’sig frem’-kort også skal spille en rolle, da de har vist sig at virke i praksis. Der skal bare mange flere postkasser op. Små visitkort, som dem fra sygehuset på Bornholm, og foldere til især ældre mennesker skal også være en del af indsatsen
 • PPR vil i øvrigt gerne tænkes med ind i de generelle kommunikationsstrategier for sygehuset

Helle rundede af, og det blev aftalt at:

 • Hjemmesiden opdateres med de foreslåede initiativer (deadline senest 1/10 2017)
 • Budskabet om PPR bredes ud på monitorer/ skærme (deadline: hurtigst muligt)
 • PPR præsenteres på info-kanalen, når/hvis den kommer
 • Der udarbejdes kort om PPR a la postkort eller visitkort (deadline: hurtigst muligt)
 • PPR høres i forbindelse med udarbejdelsen af kommende kommunikationsstrategier

Kommunikationsafdelingen følger op og melder tilbage til Helle, så PPR holdes orienteret.

7. Aktiviteter og samarbejder med PPR. Siden sidst og på vej

 • Fælles Medindflydelsesudvalg for Sygehus Lillebælt den 24/4 (Aase, Ritha)
 • Åbent Hus på Kolding Sygehus d. 29/4 (Bettina, Mogens, Tage, Ritha)
 • Indvielse af Center for Patientkommunikation 2/5 (Aase)
 • Sygeplejesymposium d. 4/5 (Axel, Bettina)
 • Teaterworkshop i Tyskland 1/6, forskningsafdelingen (Bettina, Tage)
 • Oplæg for lægestuderende i hoveduddannelse d. 2/6 (Bettina)

8. PPR’s huskeliste

Huskelisten blev udleveret til orientering. Der er fulgt op på sygdomshistorien fra sidste møde. Tablets til hæmodialysen: Der bliver indkøbt 10 og løbende suppleret op efter aftale med direktionen.   

9. Hospitalsklovne v/Allan

Allan: Hvordan går det med hospitalsklovnene på akutsygehuset. Er de i fare for at blive sparet væk som på andre sygehuse? Hvis ja har Allan ideer til hjælp. Klovnene spreder liv og godt humør og kunne sagtens være på flere afdelinger. Helle mente umiddelbart, at Børneafdelingen, havde den bemanding af klovne, de gerne ville have. Hun gjorde også opmærksom på, at klovnene er private forretningsdrivende og ikke ansat af sygehuset. Mette hører til en start Børneafdelingen om deres erfaringer, og punktet vender tilbage, når der er nyt.

10. Eventuelt

Bettina: Findes der lade-standere til elbiler på sygehuset? Ja det gør der flere steder.

Allan: Der er stadig ikke mad nok til de indlagte patienter, og når maden flere gange i træk er for ’moderne’, bestilles der pizzaer til afdelingerne. Der er et misforhold mellem den måde, køkkenet præsenterer sig selv på over for patienter (fx på plakater), og det patienterne oplever. Diabeteskost er desuden fortsat et stort problem. Personalet vil gerne, men de kan tilsyneladende ikke få maden. Steen og Hanne fortalte, at der er stort fokus på maden, og at afdelingerne også skal blive bedre til at bestille. Men der er udfordringer og brug for forbedring.

 


Siden er sidst opdateret 22-02-2018.
Kontakt: Organkirurgisk Afdeling K - Svendborg SygehusSygehus Lillebælt | Telefon 76 36 20 00 | Send sikker e-mail til Sygehus Lillebælt