Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |
Header

Interferon gamma-frigør.,T-lymc(B)

Quantiferon
 

NPU kode og navn
NPU29229
T-lymcs(B)—Interferon gamma-frigørelse(TB-relateret); arb.hast.(proc.)

Instruktion for rekvirent
Prøven skal tages i blodprøvetagningsambulatorierne i Vejle, Kolding, Fredericia eller Middelfart.
Anvendelse af Quantiferon testen kan ikke anbefales til børn under 2 år.

Prøvetagningsrør
Tages i QuantiFERON-TB Gold Plus blodtagningsrør (4 rør per prøve) – se under ”Internt for laboratorier”.

Indsendelsesmateriale

Henteordning: Indgår ikke i henteordning                                            
Postforsendelse Kan postforsendes
Taget på afdeling Prøvetagningsrør


Holdbarhed

Henteordning: Ikke relevant
Postforsendelse:            Skal sendes efter inkubation og centrifugering, se Internt for laboratorier
Taget på afdeling Bringes til laboratoriet


Svartid
Op til 1 uge

Referenceinterval
0 med kommentaren ”M.tuberculosis-infektion ikke sandsynlig”

Indikation
Påvisning af infektion med M. tuberculosis hos immunkompetente.
Analysen er særlig velegnet før immunsuppressiv behandling.
Ligeledes særlig velegnet til BCG-vaccinerede, da den modsat Mantouxtesten
med enkelte undtagelser (se nedenfor) er specifik for M.tuberculosis.
 
Vurdering
Undersøgelsens princip:
Ved infektion med M. tuberculosis er immun-responset overvejende celle medieret.
Hos inficerede immunkompetente vil stimulering af blod med specifikke antigener (ESAT6, CFP10) medføre, at T-lymfocytter frigiver cytokinet interferon-gamma, som herefter påvises. Antigenerne findes i M. tuberculosis og i enkelte sjældne "atypiske" mykobakterier (M. kansasii, M. marinum og M. szulgai), men ikke i vaccinestammen M. bovis BCG.

Analysen indeholder en kontrol af, at patienten har tilstrækkeligt med immunkompetente lymfocytter, der kan frigive interferon-gamma.
 

Der er tre svarmuligheder:

Et negativt svar afgives som 0 med kommentaren ”M. tuberculosis-infektion ikke sandsynlig”.

Svaret udelukker ikke infektion med M. tuberculosis, da sensitiviteten er fundet til 95 % (95% konfidensinterval 91-98%) blandt patienter med dyrkningsverificeret TB. Negativt svar kan også ses hvis prøven er taget før udvikling af cellulært medieret immunitet, under immunsuppressiv behandling/sygdomstilstand eller hvis prøven indeholder få lymfocytter.
 

Et positivt svar afgives som 1 med kommentaren ”M. tuberculosis-infektion sandsynlig”.

Svaret indikerer med stor sikkerhed, at personen på et tidspunkt er blevet inficeret
med M. tuberculosis. Specificiteten er fundet til 98% (95% konfidensinterval 96-99%) blandt personer uden kendte TB risikofaktorer.
Bemærk at positiv prøve ikke beviser, at en person har tuberkulose, men alene
at vedkommende på et tidspunkt har været inficeret med bakterien. Selve tuberkulose-diagnosen stilles først og fremmest ved at anvende relevant prøvemateriale til mikroskopi, dyrkning og evt. PCR undersøgelse.
Der henvises til nationalt TB program.
 

Et inkonklusivt resultat afgives som "Tvivlsom" med kommentaren ”Resultatet er inkonklusivt mht. TB-antigen tilstedeværelse”.

Svaret kan skyldes forkert prøvehåndtering eller nedsat cellulær immunitet. Prøven bør gentages.


Anvendelse af Quantiferon test kan ikke anbefales til børn under 2 år. For børn mellem 2 og 5 år kan forventes lavere sensitivitet (55 – 70 %) end angivet for personer > 5 år.

Kliniske retningslinjer
Nationalt TB program

Impræcision
Ikke relevant for denne kvalitative analyse.

Ansvarshavende afdeling
Biokemi og Immunologi

Internt for laboratorier

Prøvetagningsomstændigheder

Der anvendes et QuantiFERON-TB Gold Plus prøvetagningssæt til hver patient. Ved venepunktur anbefales det at tage de 4 rør i følgende rækkefølge:
 

1. Grå (NIL)
2. Grøn (TB1 antigen)
3. Gul (TB2 antigen)
4. Lilla (Mitogen)

Rørene fyldes helt til den sorte streg på etiketten. Behold hvert rør på kanylen 2-3 sekunder, efter at røret ser ud til at være fyldt. Hvis der anvendes sommerfugl til prøvetagning, skal der først tages et spildrør.

Rørene rystes let cirka 10 gange, således at hele indersiden af røret bliver dækket med blod. Ryst ikke for kraftigt, da det kan skade gelen.

Rørene kan opbevares i maksimum 16 timer ved 17-27°C indtil efterfølgende inkubation.

Inkubation
Rørene rystes let igen cirka 10 gange, hvorefter de inkuberes i opretstående stilling i 16-24 timer ved 37°C (36-38°C). Inkubationen påbegyndes hurtigst muligt og senest 16 timer efter prøvetagning.

Centrifugering
Efter inkubation ved 37°C skal rørene centrifugeres i 15 minutter ved 2000-3000 g.

Holdbarhed efter centrifugering

Ved stuetemperatur 3 døgn
Køleskab 28 døgn                                                                

   
Alternative prøvetagningsrør
Ingen

 


Siden er sidst opdateret 05-03-2019.
Kontakt: admtdaSygehus Lillebælt | Telefon 76 36 20 00 | Send sikker e-mail til Sygehus Lillebælt