Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |
Header

Cytomegalovirus DNA, kvant., P-

 Kortnavn:
     
P-CMV DNA

Koder:  
     
MDS 32032 10008 00000

 Indikation:

1: Mistanke om kongenit CMV-infektion hos nyfødt

2: Vurdering af behov for antiviral behandling ved immunsupprimerede og organtransplanterede patienter

3: Bestemmelse af virus-load kinetik til brug ved vurdering af behandlingsrespons og prognose

 

Ved mistanke om kongenit CMV-infektion mere end 2 uger efter fødslen, anbefales kontakt til Statens Serum Institut, da PKU-kort i så fald skal benyttes til undersøgelsen.

 

Prøvetagningsrør:

     Rør med EDTA til fuldblod (yderligere oplysninger)

 

Indsendelsesmateriale:
                                         

Henteordning:

EDTA-glas, centrifugeret og afpipetteret indenfor 6 timer

Postforsendelse:

EDTA-glas, centrifugeret og afpipetteret indenfor 6 timer

Taget på afdelingen:

EDTA-glas, bringes til laboratoriet indenfor 6 timer, hvor det centrifugeres og afpipetteres i Polypropylenglas inden forsendelse.

 

Holdbarhed:
 

Henteordning:

6 timer

Postforsendelse:

Skal sendes samme dag

Taget på afdelingen:

Bringes til laboratoriet indenfor 6 timer

 

Svartid:

     Analysen foretages 1-2 gange ugentligt

 

Svarafgivelse og Tolkning:

 

Jævnfør packing insert af det anvendte analyse kit og WHO´s anbefalinger, er analysens enhed ændret fra kopier/ml til IU/ml.

Der forventes ikke et niveauskift i målingerne, da 1 IU/ml svarer til 1 kopi/ml

  1. Cytomegalovirus DNA: Ikke påvist (ved negative prøver)
  2. Cytomegalovirus DNA: < 2000 IU/ml (1-1999 IU/ml)
  3. Cytomegalovirus DNA: "antal" IU/ml (her indtastes det aktuelle antal afrundet til nærmeste tusinde, f.eks 3567 bliver til 4000)
  4. Cytomegalovirus DNA:  > 2000000 IU/ml Analysen er baseret på detektion af virusmængden i plasma, hvilket afgives som et kopiantal.

Kopiantallet er et udtryk for aktiviteten af en CMV-infektion, men ikke nødvendigvis for CMV-sygdom.

Det anbefales at benytte ændringerne i virusmængden(virus-load-kinetik) frem for et enkelt kopiantal til at bestemme sygdomsaktiviteten, behandlings- og prognosevurdering.

Der findes ingen internationale eller nationale standarder for CMV-genom-kvantificering. Da der generelt er stor inter- og intraindividuel variation på CMV PCR-analyser kan kopiantallet ikke direkte sammenlignes mellem de forskellige laboratorier.

Det anbefales derfor at benytte samme laboratorium til analysering af prøver, der skal sammenlignes.

På det anvendte assay findes der en variation af den fundne mængde virus, der afhænger af mængdens størrelse. Dette er især gældende for værdier i den høje og lave ende af skalaen, hvor der som minimum kan forventes en variation på en faktor 2.

Analyseværdier på henholdsvis blod og plasma kan ikke sammenlignes.

 

Grænser:

< 2000 IU/ml: Analysebaggrundsstøj kan ikke udelukkes, og sandsynligheden for CMV-aktivitet er lille.

> 2.000.000 IU/ml

 

Ansvarshavende afdeling:

     KMA

 

Internt for laboratorier:
 

Holdbarhed:

Ved stuetemperatur:

1 døgn (afpipetteret)

Ved 4oC:

3 døgn (afpipetteret)

Ved – 20oC:

Min 6 uger (afpipetteret)

Ved – 70oC:

Op til et år

Centrifugering:

Senest 6 timer efter prøvetagning

Afpipettering:

Rør uden gel:

Ja, indenfor 6 timer

 

 

 Referencer:

1: NIBSC: The National Institute for Biological Standards and Control; CMV-Standards

2: Atkinson C, Emery V: Cytomegalovirus quantification: Where to next in optimising patient management? J Clin Virol 51(2011)219-224

3: Humar A et al.: Cytolomegavirus (CMV) Virus Load Kinectics to Predict Recurrent Disease in solid-organ Transplant Patients with CMV Disease. J Inf. Dis. 2002;186: 829-33.

4: Emery V et al.: Application of viral-load kinectics to identify patients who develop cytomegalovirus disease after transplantation. Lancet 2000; 355: 2032-36.


Siden er sidst opdateret 23-12-2014.
Kontakt: admtdaSygehus Lillebælt | Telefon 76 36 20 00 | Send sikker e-mail til Sygehus Lillebælt