Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |
Header

Lithium, P

NPU kode og navn
NPU02613
P—Lithium-ion;stofk.

Instruktion for rekvirent
Serumkoncentrationsmålinger bør ikke foretages, før patienten har været i behandling med samme døgndosis i ca. 4 dage. Medikations- og prøvetagningstidspunkter skal holdes konstant. Prøven tages bedst om morgenen ca. 11-13 timer efter sidste lithiumdosis. Kan rekvireres som hasteanalyse.

Prøvetagningsrør
Rør uden tilsætning
Rør med gel til serum. Yderligere information.
NB. Rør med Lithium-heparin kan ikke anvendes.

Indsendelsesmateriale

Henteordning: Prøvetagningsrør
Postforsendelse: Serum afpipetteret i afpipetteringsrør
Taget på afdelingen. Prøvetagningsrør
 

Holdbarhed

Henteordning: 8 timer i termoskab 20-21 °C
Postforsendelse: Skal sendes samme dag
Tagt på afdelingen: Bringes til Laboratoriet
 

Svartid
Udføres dagligt

Terapeutisk interval
0,50 - 0,90 mmol/L

Hos mange patienter opnås ønsket virkning med få eller ingen bivirkninger ved serum-lithium på 0,6-0,8 mmol/l, hos nogle kræves dog 0,9-1,0 mmol/l for maksimal virkning. Ved akut manibehandling kan det være nødvendigt at øge serum-lithium til 1,0-1,2 mmol/l i en periode. Koncentrationer over 1,2 mmol/l bør undgås.

Indikation
Terapistyring. Mistanke om intoksikation med Lithium

Vurdering
Terapeutisk interval er snævert og begyndende toksisk påvirkning forekommer ved serumkoncentrationer over 1,2 mmol/L.
Opmærksomheden henledes på interaktionsfænomener, som kan ændre serumniveauet, jfr. Medicin.dk.

Prøver taget i Lithium-heparinrør giver 0,5-1,0 mmol/l højere værdier, hvilket kan mistolkes som et reelt prøvesvar.

Kliniske retningslinier
Ingen yderligere retningslinier

Variation på analyseresultater
Analysevariation: ± 14% (95% konfidensinterval)

Intraindividuel biologisk variation, skønnet: ± 24%  (95% konfidensinterval)

Ud fra biologisk og analytisk variation kan det beregnes, at resultatet skal være ændret med mere end 39% i forhold til forudgående, for at ændringen er statistisk signifikant.
Yderligere forklaring

Ansvarshavende afdeling
Biokemi og Immunologi

Internt for laboratorier

Holdbarhed: Ved stuetemperatur: 1 døgn
  Ved 4 C: 7 døgn
  Ved -20 C: 1 måned
Centrifugering: Senest 12 timer efter prøvetagning
Afpipettering: Nej

Mindste prøvemængde (serum): 200 µl

 

Alternative prøvetagningsrør
Ingen alternativer


Siden er sidst opdateret 11-12-2018.
Kontakt: admtdaSygehus Lillebælt | Telefon 76 36 20 00 | Send sikker e-mail til Sygehus Lillebælt