Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |
Header

Onkologisk Afdeling

 

Patient og sygeplejerske taler sammen mens de går hen ad gangen på sengeafsnittet
En sygeplejerske er i færd med at give kemobehandling til en patient, der sidder i en behagelig stol i et rum på ambulatoriet
Patienten ligger på lejet under acceleratoren (strålekanonen) mens strålesygeplejersken står ved siden af og forklarer om behandlingen

Velkommen til Onkologisk Afdeling!
Vi tilbyder behandling af de fleste onkologiske sygdomme i et fagligt miljø af høj kvalitet, hvor anbefalingerne fra kræftplan II og III, internationalt standardiserede behandlinger, moderne højteknologisk behandlingsudstyr og en vilje til at møde det enkelte menneske bag hver patient går hånd i hånd.

Onkologisk Ambulatorium er beliggende på 7. og 8. sal i hovedbygningen. Ambulatoriet tilbyder medicinsk kræftbehandling, ambulante konsultationer og telefonkonsultationer. Patienterne har egen kontaktlæge eller kontaktsygeplejerske.

Onkologisk Sengeafsnit er beliggende på 7. sal i hovedbygningen. Sengeafsnittet tilbyder pleje og behandling af indlagte patienter, der er i behandling i Onkologisk Afdeling. Patienterne har egen kontaktsygeplejerske under indlæggelsen.

Patienthotellet er beliggende i  bygning E5/E310. Patienthotellet tilbyder overnatning til selvhjulpne patienter i forbindelse med undersøgelse eller behandling på sygehuset.

Stråleterapien er beliggende i hhv. kælderplan 2 under hovedbygningen og i A800 bygningen. Stråleterapien tilbyder strålebehandlinger og ambulante konsultationer. Patienterne ses af det samme team ved længerevarende strålebehandlingsforløb.

Medicinsk Fysik er beliggende i A800 bygningen. Afsnittet tilbyder undersøgelser, planlægning og forberedelse af strålebehandlinger. Endvidere er afsnittet ansvarlig for drift og vedligeholdelse af apparatur til strålebehandling.

Palliativt Team er beliggende i Kræftpatienternes Hus på Beridderbakken. Teamet tilbyder hjælp til patienter med alvorlig, livstruende sygdom, hvor helbredelse ikke er mulig. Teamet er tværfagligt og arbejder på tværs af den primære og sekundære sektor.

Klinisk ForskningsEnhed og "Forskerparken"  KFE varetager opsætning, undervisning, opfølgning og afslutning af alle behandlingsforløb, som følges i protokoller. KFE er endvidere -i samarbejde med lægerne- ansvarlige for afrapportering til medicinalfirmaerne.
Forskerparken huser til stadighed 3-4 ph.d. studerende, som alle er aktivt forskende i det onkologiske speciale.

Hos Kræftens Bekæmpelse kan du finde en oversigt over forskningsenhedens forsøgsbehandlinger og du kan læse resumeer af forsøgene.Siden er sidst opdateret 07-11-2019.
Kontakt: admtdaSygehus Lillebælt | Telefon 76 36 20 00 | Send sikker e-mail til Sygehus Lillebælt