Dette er tekstversionen af Information om sygdom og behandling
Klik her for at komme til den grafiske version af Information om sygdom og behandling

Forside - Læs op - Sitemap


Information om sygdom og behandling


Inden behandlingen påbegyndes, har du ret til at få fuld besked om din sygdom, dine behandlingsmuligheder, risici og bivirkninger. Behandling er et tilbud, som du frit kan vælge eller fravælge. Du afgør også selv, hvor meget information du ønsker.

Unge mellem 15-17 år kan normalt selvstændigt tage beslutninger, dog skal forældremyndighedsindehaveren informeres.

Er der tale om et videnskabeligt forsøg, skal du informeres både skriftligt og mundtligt og give skriftligt samtykke til, at du ønsker at deltage i forsøget.

Du kan få mere at vide om patientrettigheder, der er beskrevet i "Sundhedsloven", som du finder på Patientkontoret, biblioteket eller på www.retsinfo.dk.
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk