Dette er tekstversionen af Laboratorievejledningen
Klik her for at komme til den grafiske version af Laboratorievejledningen

Forside - Læs op - Sitemap


Laboratorievejledningen


Denne vejledning gælder for følgende: 

Fredericia Sundhedshus

Laboratoriet

Kolding Sygehus

Laboratoriet

Blodbanken

Middelfart Sygehus

Laboratoriet

Vejle Sygehus

Biokemi og Immunologi
Klinisk Mikrobiologisk Afdeling (KMA)
Klinisk Genetisk Afdeling (KGA)

Genvej til Mikrobiologiske analyser (KMA)

Genvej til Immunologiske analyser (KIBA)

Genvej til Autoimmune antistoffer (KIBA)

Analysebladenes opbygning

Nomenklatur og symboler

Alfabetisk analyseoversigt

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Ø

Patientinformation

Fastende patient

Prøvetagning

Vejledninger og bestillingssedler til henteordningen 

Erstatnings CPR numre i praksis

MRSA-positive patienter henvist fra primær sektor

Håndtering og transport af blodprøver taget hos praktiserende læger

Laboratoriesvarportalen, brugermanual (praktiserende læger)

Mobillab – bestilling i Webreq

OBS-grænser

Variation på analyseresultater

Svartider

 

Nødprocedure ved IT-nedbrud

 

Certifikat for ekstern kontrol (DEKS)
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk