Dette er tekstversionen af Akutafdelingen (FAM-Kolding)
Klik her for at komme til den grafiske version af Akutafdelingen (FAM-Kolding)

Forside - Læs op - Sitemap


Akutafdelingen (FAM-Kolding)


Velkommen til Akutafdelingen, Sygehus Lillebælt.

Akutafdelingen skal sikre, at den akutte, syge patient har én indgang til sygehusbehandling.

I Akutafdelingen modtager og plejer vi medicinske, organkirurgiske, ortopædkirurgiske, karkirurgiske, hjerne-nerve sygdomme og kvindesygdomme patienter, som er henvist fra privatpraktiserende læge, vagtlæge eller ambulatorier.

Indlæggelsestiden vil være max. 48 timer inden udskrivelse eller overflytning til relevant specialafdeling. Skadestuen i Kolding, som er en visiteret skadestue, hører også til Akutafdelingen.

Direkte telefonnummer til Akutafdelingen: 7636 3343

Telefonnummer til skade-lægevagts-visitering: 7011 0707

Afdelingsledelsen

Ledende overlæge
Akutafdelingen
Poul Henning Madsen
Tlf.: 7636 2162

Oversygeplejerske
Akutafdelingen
Hanne Andersen
Tlf.: 7636 2604

Afdelingens ledelsesteam består af:
- Ledende overlæge Poul Henning Madsen
- Oversygeplejerske Hanne Andersen
- Afdelingssygeplejerske Katrine T. Øelund
- Afdelingssygeplejerske Camilla Dahl Nielsen
- Afdelingssygeplejerske Ella Boel
- Overlæge Anne Marie Høeg
- Overlæge Mohamad El-Faramawi
- Overlæge Hanne Fuglsang
- Ledende lægesekretær Lene Paulin Thomsen
- Kvalitetskoordinator Anne Skovbakke Tofteng

 

Kan du ikke finde hvad du søger, er du velkommen til at kontakte:
web-ansvarlig Lene Paulin Thomsen, tlf. 7636 3192 eller via afdelingens mailpostkasse for sikker post - se afsnittet Sikker e-mail, Akutafdelingen, Kolding vedrørende dette.

 

 
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk